โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี

สอนขับรถ-1024x768

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี (เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ได้เลย) เป็น สาขาที่ 4 ของ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี และอยู่ใน โรงเรียนสอนขับรถ ภาคกลาง กับ โรงเรียนสอนขับรถ ฝั่งธน ปริมณฑล สนามฝึกสอนได้มาตราฐาน กว่า 5 ไร่( ติดถนนราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์)ครอบคลุมในเขตพึ้นที่จังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานีและในจังหวัดใกล้เคียง(ถนนแจ้งวัฒนะ,บางใหญ่,บางบัวทอง,ถนนสาย345,ฝั่งธน,บางกรวย,ไทรน้อย,ถนน ติวานนท์ อ.เมือง รังสิต ปทุมธานี )เดินทางสะดวก ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี และ กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนหลักสูตรสอนขับรถ สอนขับรถยนต์ และ สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ จองคิว อบรมใบขับขี่ ขนส่งจัีงหวัดนนทบุรีและ ใกล้สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) สามารถสอบใบขับขี่ ได้เลย (ภาคปฎิบัติและะภาคทฤษฏี)ที่สนามสอนขับรถของทางโรงเรียนได้เลย

1. หลักสูตรการ สอนขับรถยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง 5,500 บาท

2.หลักสูตรการ สอนขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง 1,000 บาท

3.สอนขับรถ 6 ชั่วโมง (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว) 3,000 บาท

4.สอนขับรถยนต์ 10 ชั่วโมง (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว) 5,000 บาท

5.หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท

6.หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท

มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการสอน มีรถให้เลือกเรียนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสูงสุด สถานที่เรียน-สอนขับรถได้มาตรฐาน มีห้องรับรองสำหรับผู้มาเรียนขับรถ ห้องอบรมทฤษฏี และสนามฝึกหัดขับรถอยู่ที่เดียวกันทั้งหมด

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี

 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง
 • ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ให้รู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื่องรถยนต์เบื้องต้น
 • ให้มีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี
 • ให้สามารถนำความรู้ ความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ขับรถยนต์ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้
 • จัด อบรมใบขับขี่ หลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมง และ ต่ออายุใบขับขี่ ,ต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี , ต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 5 ปี  ที่ได้ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก และ อยู่ในการตูแล ของขนส่งจังนนทบุรี

จุดเด่น โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี

 1. เรียนขับรถทุกประเภท(รถยนต์,รถจักรยานยนต์,รถบรรทุก)พร้อมสอบใบขับขี่ที่นี้ได้เลย (รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก)
 2. หลักสูตรผ่านมาตราฐาน ทั้งหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และ สอนขับรถจักรยานยนต์
 3. มีห้องรับรอง โดยผู้ปกครองสามารถนั่งดูบุตรหลานเรียนขับรถฝึกขับรถได้อย่างทั้วถึง
 4. มีกล้องภายในรถบันทึกการสอนตลอดระยะเวลาเรียน และอุปกรณ์สำหรับฝึกสอนครบครัน
 5. สนามฝึกสอนได้มาตราฐาน กว่า 5 ไร่ ติดถนน ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ (ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ)
 6. ใช้รถใหม่ ปี 2014-2015 ทั้งหมด มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ ทั้งนี้ยังมีกระจกช่วยมองสำหรับครูฝึกที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศ
 7. ห้อง อบรมใบขับขี่ รองรับผู้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ ได้มากว่า 100 คน
 8. มีครูฝึกสอนทั้งชายและหญิงมากประสบการณ์ผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก
 9. เปิดบริการ สอนขับรถ ทุกวัน, (ไม่ต้องรอคิวนาน) ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง
 10. จองคิว อบรมใบขับขี่ 5 ช.ม. สามรถนำไปยื่น สอบขับขี่ ได้เลย ที่ขนส่ง ทั่วประเทศ
 11. ต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี , ต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว 5 ปี อบรมใบขับขี่ 1 ช.ม. สามรถนำไปยื่น สอบขับขี่ ได้เลย ที่ขนส่ง ทั่วประเทศ
 12. มาตราฐานเดียวกันทั้งหมด เพราะเราเป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเป็น แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถสอบใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ นนทบุรี ยูพีดี นนทบุรี มีคณาจารณ์ที่มีมาตราฐานการสอนที่เชียวชาญ จึงทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนที่เป็นกันเองรวมถึงผู้บริหารที่เป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน

เปิดบริการ อบรมใบขับขี่ทุกวัน (ไม่ต้องรอคิวนาน) ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น.

เปิดบริการ สอนขับรถ ทุกวัน, (ไม่ต้องรอคิวนาน) ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง

สอบถามเพิ่มเติม :  02-428-6578  ,02-428-6579, 095-1166-955  , 097-926-6644

12755365_590085427814571_164685160_oผู้บริหารโรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรีกับครูกร

12751909_590085451147902_1456491851_oผู้บริหารโรงเรียนสอนขับรถ นนทบุรี กับครูกร

12736664_590085437814570_170511441_oคณาจารณ์ที่มีมาตราฐานของโรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ใน จังหวัดนนทบุรีกับครูกร

12736922_590085367814577_352261084_oนักเรียนและผู้เข้าอบรมโรงเรียนสอนขับรถ นนทบุรี และ เรียนขับรถ ยูพีดี นนทบุรีกับครูกร

12755431_590085407814573_988699205_oนักเรียนและผู้เข้าอบรม โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี และ เรียนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี กับครูกร

จากที่ครูกรได้พบ ทางโรงเรียนสอนขับรถยูพีดี (ปากเกร็ด,แคราย,แจ้งวัฒนะ,บางบัวทอง,บางใหญ่,ฝั่งธนบุรี,ปริมณฑล)มีวิธีนและเทคนิคพิเศษในการสอนที่หลากหลาย ที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้การขับรถได้อย่างรวดเร็ว หรือผมใช้คำว่า “นักเรียนที่นี้ขับเป็นเร็วจัง” โดยอาจารย์ทุกท่านแนะนำการขับรถอย่างละเอียดจริงๆ

3524อปุกรณ์พิเศษในการช่วยสอนขับรถ ทำให้อาจารย์ผู้สอนเห็นทักษะการขับรถของนักเรียนอย่างละเอียด

3520อาจารย์ผู้สอนลงจากรถเพื่ออธิบายการขับรถของนักเรียน

3521อาจารย์ผู้สอนลงจากรถเพื่ออธิบายการขับรถของนักเรียน

3523อาจารย์ผู้สอนลงจากรถเพื่อชี้แนะการขับรถของนักเรียน (ร้อนก็สู้)

สามารถสอบขับรถยนต์ ภาคปฎิบัติ ได้ที่สนามของโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ได้เลย ผ่านมาตราฐานการสอบใบขับขี่ของกรมการขนส่ง 100%

DSC_0109-1024x683

สามารถสอบขับรถจักรยานยนต์ (ภาคปฎิบัติ )ได้ที่สนามของโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ได้เลย ผ่านมาตราฐานการสอบใบขับขี่ของกรมการขนส่ง 100%

DSC_0115-1024x683

 

สนามฝึกสอนได้มาตราฐาน กว่า 5 ไร่ ติดถนน ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ (ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ)

 

สอนขับรถ นนทบุรี

ใช้รถใหม่ ปี 2014-2015 ทั้งหมด มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ ทั้งนี้ยังมีกระจกช่วยมองสำหรับครูฝึกที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศ

สอนขับรถ นนทบุรี

 

 

สนามฝึกสอนได้มาตราฐาน กว่า 5 ไร่ ติดถนน ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ (ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ)

 

 

MapNonUpdate-1024x653

อ้างอิง : http://www.upddrive.ac.th และ https://www.drivingcenter.in.th

เปิดบริการ สอนขับรถยนต์ ทุกวัน,  อบรมใบขับขี่ 5ชั่วโมง , ต่ออายุใบขับขี่ (ไม่ต้องรอคิวนาน) ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง

สอบถามเพิ่มเติม : 02-428-6578 ,02-428-6579 ,095-1166-955

  และ 097-926-6644 (08.00-17.00น.)

 (Driving Center Thailand)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *