เกี่ยวกับเรา – ครูกร เสียงดัง

813

นายภาสกร สมบูรณ์ทรัพย์ (ครูกร เสียงดัง) มีความตั้งใจจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อต้องการแนะนำโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานที่ผ่านการรับรองกรรมการขนส่งทางบกฯ อนุญาติให้โรงเรียนสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติพร้อมรับอบรมต่อใบขับขี่

ชนิดใบอนุญาต ดำเนินการ จำนวนชั่วโมงอบรม หมายเหตุ
ชั่วคราว (1ปี) เปลี่ยนประเภทเป็นส่วนบุคคลใบอนุญาติขาดต่อเกิน 1 ปี ยกเว้นไมอบรม
ชั่วคราว(1ปี) เปลี่ยนประเภทเป็นส่วนบุคคลใบอนุญาติขาดต่อเกิน 1 ปี อบรม 4 ชั่วโมง สอบข้อเขียน
(กรณีขาดเกิน 1 ปี)
สอบขับรถ
(กรณีขาดต่อิเกิน 3 ปี )
ชั่วคราว(1ปี) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ อบรม 1 ชั่วโมง
ส่วนบุคคล ( 5ปี ) ต่ออายุใบอนุญาติ อบรม 1 ชั่วโมง
ส่วนบุคคล ( 5ปี ) ใบอนุญาติขาดต่ออายุเกิน 1 ปี อบรม 2 ชั่วโมง สอบข้อเขียน
(กรณีขาดเกิน 1 ปี)
สอบขับรถ
(กรณีขาดต่อิเกิน 3 ปี )

พร้อมสอบใบขับขี่ได้เลยในเขตขนส่งตามพื้นที่

-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตขนส่งพื้นที่ 1
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตขนส่งพื้นที่ 2
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตขนส่งพื้นที่ 3
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตขนส่งพื้นที่ 4
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตขนส่งพื้นที่ 5
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตภาคกลาง
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตภาคตะวันออก
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตภาคตะวันตก
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตภาคเหนือ
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตภาคใต้
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-โรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงแนะนำสิ่งที่ผู้ปกครองและผู้เรียนควรรู้ก่อนที่จะเลือกเรียนเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้และพร้อมวิธีการที่จะเตรียมตัวก่อนมาเรียนรวมถึงแนะนำข้อกฎหมายจราจร,เทคนิคการขับขี่และแนวข้อสอบเน้นขับขี่ปลอดภัยและกฎจราจร

วีดีโอแนะนำ ครูกร เสียงดัง