หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่

หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่ 4 ช.ม. (ขอใหม่) ต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี 1 ชั่วโมง
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (หน้าขนส่งสวนผัก พื้นที่ 2)
หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่และต่อใบขับขี่ จะเปิดให้บริการเมษายน ปี 2559
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (สนามถนนบรมราชชนนี)
หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่และต่อใบขับขี่ จะเปิดให้บริการประมาณสิ้นปี 2559
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ไลเซ่น (ประชาอุทิศ – บางขุนเทียน)
เปิดบริการทุกวัน รอบเช้า 09.00 – 13.00 น. รอบบ่าย 13.00-17.00 น.

ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอรับใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 2 – 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่) และวันที่นัดอบรมต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมจากนั้น จึงดำเนินการทดสอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติในวันทำการถัดไป (กรณีสอบข้อเขียนผ่าน)
สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทางโรงเรียนสอนขับรถยนต์ยูพีดี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน อบรมสอบใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดได้ ซึ่งทำให้สะดวกและประหยัดเวลา เพราะสามารถนำใบรับรองการอบรมไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

814
หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี
หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท
จำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
2. การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ชั่วโมง
3. มารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรมสอบใบขับขี่ รอบเช้า 09.00 น- 13.00 น. รอบบ่าย 13.00 น. – 17.00 น.
รอบเช้า เวลา  รอบบ่าย เวลา ภาคทฤษฎี (รวม 4ชั่วโมง)
09.00 น– 11.00 น.
(2ชั่วโมง)
13.00 น– 15.00 น.
(2ชั่วโมง)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.00 น– 12.00 น.
(1 ชั่วโมง)
 15.00 น. – 16.00 น.
(1 ชั่วโมง)
การขับรถอย่างปลอดภัย
12.00 น– 13.00 น.
(1 ชั่วโมง)
 16.00 น– 17.00 น.
(1 ชั่วโมง)
มารยาทในการขับรถ

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่
หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท

phoca_thumb_l_16

จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1.การขับรถอย่างปลอดภัย
2.มารยาทในการขับรถ

กำหนดการฝึกอบรม
เวลา
ภาคทฤษฎี (รวม 1ชั่วโมง)
13.00 น– 14.00 น.
(1 ชั่วโมง)

-การขับรถอย่างปลอดภัย
-มารยาทในการขับรถ
ผู้ที่ประสงค์ขออบรมใบขับขี่ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. เอกสารเข้ารับการอบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป