หลักสูตรอบรมต่อใบขับขี่

หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่ 4 ช.ม. (ขอใหม่) ต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี 1 ชั่วโมง
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (หน้าขนส่งสวนผัก พื้นที่ 2)
หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่และต่อใบขับขี่ จะเปิดให้บริการเมษายน ปี 2559
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (สนามถนนบรมราชชนนี)
หลักสูตรการอบรมสอบใบขับขี่และต่อใบขับขี่ จะเปิดให้บริการประมาณสิ้นปี 2559
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ไลเซ่น (ประชาอุทิศ – บางขุนเทียน)

เปิดบริการทุกวัน รอบเช้า 09.00 – 13.00 น. รอบบ่าย 13.00-17.00 น.
ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอรับใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 2 – 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่) และวันที่นัดอบรมต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมจากนั้น จึงดำเนินการทดสอบข้อเขียน และทดสอบปฏิบัติในวันทำการถัดไป (กรณีสอบข้อเขียนผ่าน)
สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทางโรงเรียนสอนขับรถยนต์ยูพีดี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน อบรมสอบใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดได้ ซึ่งทำให้สะดวกและประหยัดเวลา เพราะสามารถนำใบรับรองการอบรมไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ 1 ปี เป็น 5 ปี
หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท

จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1.การขับรถอย่างปลอดภัย

2.มารยาทในการขับรถกำหนดการฝึกอบรม

เวลา ภาคทฤษฎี (รวม 1ชั่วโมง)
(1 ชั่วโมง)

-การขับรถอย่างปลอดภัย
-มารยาทในการขับรถ

หมายเหตุ กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมใบขับขี่ กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. เอกสารเข้ารับการอบรมสอบใบขับขี่/ต่ออายุ
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (30วัน)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป