โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์เพชรบูรณ์

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์เพชรบูรณ์ บึงสามพัน หนองไผ่ วิเชียรบุรี ศรีเทพ

โรงเรียนสอนขับรถที่ผ่านมาตราฐานของกรมขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อย  ทางแอดวานซ์เพชรบูรณ์  เปิดอบรมในหลักสูตร   สอนขับรถยนต์ สอนขับรถจักรยานยนต์  และในหลักสูตรสามารถออกใบขับขี่ได้ทันทีเมือจบหลักสูตร
ร่วมไปถึงการเปิดอบรม เพื่อต่ออายุใบขับขี่ โดยที่ผู้เข้าอบรมสามารถนัดหมายการเข้าฟังอบรมตามวันที่ต้องการได้

ภาพรถยนต์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์เพชรบูรณ์


ห้องอบรมที่ใหม่และทันสมัย

 

 


ภาพผู้เรียนจบหลักสูตรพร้อมออกใบขับขี่

 

 

ขอแสดงความยินดีผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรและได้ใบขับขี่เป็นที่เรียบร้อย

 

สนใจเรียนหรือบอรมสามารถติดต่อได้ที่
Drivingcenter Thailand
www.drivingcenter.in.th
infodrivingcenter@gmail.com
09-5116-6955 06-2518-1999

ขอขอบคุณภาพจาก http://www.advanceppd.com