หลักสูตรขับรถบรรทุก

หลักสูตรขับรถบรรทุก
เรียน​ปฏิบัติ​ 20​ ชั่วโมง​‼️ ทฤษฎี​ 10​ ชั่วโมง‼️

กรมการขนส่งทางบก พร้อมสานสร้างผู้ที่ว่างงานเข้าสู่โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” สอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เริ่มโครงการเพื่อรองรับปัญหาการว่างงานด้วยการเปิดสอนขับรถบรรทุกและรถโดยสารแกผู้ว่างงานฟรี พร้อมที่พักและอาหารไว้บริการ ผู้เรียนจบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพใหม่ที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการสอนขับ

 


ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมการสอน

 

 


ภาพครูกร ทำการสอนและให้คำแนะนำการขับขี่รถบรรทุกก่อนขับขี่ในสนามสอบ

 

 

ภาพครูกรสอบนักเรียนและให้คำแนะนำในการขับขี่รถบรรทุก

 

สอนขับจริงสอบได้จริง

 

 

ภาพรถบรรทุกและภาพรถยนต์ภายในโรงเรียนสอนขับรถ

 

Drivingcenter Thailand
www.drivingcenter.in.th
infodrivingcenter@gmail.com

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์พระประแดง 
โทร : 0624705599 , 0624706699