ผู้มีใบขับบขี่แล้ว 6 – 10 ช.ม.

gallery_7

สอนขับรถยนต์ 10 ชั่วโมง (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว)
สำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและทักษะในการขับขี่
ราคาหลักสูตร 4,500 บาท