คาถา ความปลอดภัย

เราไม่ขับรถชนเขา และไม่ให้เขาขับรถชนเรา หรือเป็นเหตุไม่ให้เขาขับรถชนกันรวมถึงตรวจรถก่อนใช้ และศึกษาเส้นทางกับวางแผนทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ทุกคนถึงที่หมายปลอดภัยแน่นอน (3จบ)  แต่ถ้าให้ขลังผมว่า(9 จบ ) ปลอดภัยกว่า

####  คาถานี้สามารถใชัได้ทุกวัน เพื่อใช้เตือนสติก่อนการขับรถทุกครั้ง ####

  ครูกร (เสียงดัง)

www.drivingcenter.in.th
ขอบคุณข้อมูล : คุณภูเพลิน รัตนจักร (ปู่เพลิน) เจ้าหน้าที่ชำนาญพิเศษฝ่ายใบขับขี่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์