เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และ จิตสำนึกในการขับขี่

KPIการร่วมมือกับโรงเรียนสอนขับรถ

บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย (Defensive Driving)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
นายภาสกร สมบูรณ์ทรัพย์ (ครูกร เสียงดัง) พร้อมคณะได้รับเชิญจาก บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย (Defensive Driving) จุดเสียงในการขับรถบรรทุกกับจิตสำนึกความปลอดภัยให้พนักงานที่ บริษัท เอเชียผลิดภัณฑ์ คอนกรีต ในเขตบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขอบคุณทุกฝ่ายครับ
(สนุกและเป็นการเองมากครับ)

www.drivingcenter.in.th (ศูนย์รวมโรงเรียนสอนขับรถ สอบใบขับขี่ได้เลย ในประเทศไทย)

ขอบคุณภาพ : www.marketeer.co.th